Oprogramowanie konfiguracyjne HEX ezCAN

Pobierz wersję oprogramowania ezCAN na Windows PC (data aktualizacji 31.01.2019, 4,8Mb)

Pobierz wersję oprogramowania ezCAN na MacOS (data aktualizacji 31.01.2019, 3,8Mb)

Instrukcja konfiguracji i użytkowania programu ezCAN

 

Pierwsze kroki

Pobierz i zainstaluj odpowiednią wersję oprogramowania konfiguracyjnego ezCAN. Następnie podepnij urządzenie ezCAN do portu USB i uruchom zainstalowane oprogramowanie.

Konfiguracja wyposażenia motocykla

Skonfiguruj wartości zabezpieczeń dla poszczególnych kanałów i określ, które funkcje mają na nich działać. Możesz tu także ustawić opóźnienie wyłączenia zasilania. Kiedy zapłon zostanie wyłączony, kanał z zewnętrznymi akcesoriami zostanie odłączony od zasilania po skonfigurowanym czasie.

Ustawianie zabezpieczeń

Zabezpieczenia konfiguruje się w rozwijanym menu po prawej stronie. Należy wybrać pożądany poziom ustawień dla danego kanału. Każde z zabezpieczeń jest fabrycznie skonfigurowany. Ustawienia te mogą być zmienione zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Dokładnie sprawdź pobór mocy akcesoria i dostosuj odpowiednio poziom ustawień zabezpieczeń.

Konfiguracja świateł

Zestaw wskaźników wyposażony jest w czujnik poziomu światła (dzień/ noc). Ze względów bezpieczeństwa, oświetlenie motocykla dostosowują się do warunków zewnetrznych w zależności od odczytów z czujnika poziomu światła (dzień/ noc).

ezCAN rozszerza zakres tej funkcjonalności na światła dodatkowe. Ich jasność może być określona osobno dla jazdy w dzień i osobno dla jazdy w nocy (przygaszone – jasne). Suwak z oznaczeniem słońca (☀) ustawia jasność świateł na jazdę dzienną, a suwak ze znaczkiem ksieżyca (☾) ustawia jasność oświetlenia przy jeździe nocnej. Poziom jasności i przyciemnienia jest ustawiany osobno, stąd dwa różne oznaczenia.

Wszystkie reflektory włączają się i wyłączają się po przytrzymaniu na 3 sekundy (włącz i wyłącz) przycisku odwołującego migacz (dla modeli R1200LC i K1600) lub przycisku dystans/ info (dla F800 i R1200). Jeśli wyjścia klaksonu i wyjścia dodatkowe zostały skonfigurowane, będą aktywne nawet po wyłączeniu świateł.

 

Cztery dodatkowe opcje dla świateł dodatkowych:

 1. Wyłączone, gdy migacz działa: opcja ta wyłącza odpowiednie światła dodatkowe, kiedy włączony jest migacz. Dzięki temu migacz jest lepiej widoczny. Inaczej mógłby być zagłuszony przez jasność reflektora dodatkowego.
 2. Mrugające, gdy klakson jest włączony: oświetlenie dodatkowe miga, kiedy włączony jest klakson.
 3. Mrugające (stroboskop) (flash to pass): gdy aktywna jest funkcja flash to pass: po naciśnięciu szybko i trzykrotnie przycisk świateł drogowych, oświetlenie dodatkowe miga trzykrotnie.
 4. Odwrócone miganie, gdy światła ostrzegawcze są aktywne: światłą ostrzegawcze i przednie dodatkowe mrugają na przemian, co zwiększa widoczność motocykla i zapobiega przyćmiewaniu jednych świateł przez drugie
 5. Trójprzewodowy tryb (tylko w F800 i R1200): jeśli motocykl ma trójprzewodowe światła dodatkowe, należy włączyć ten tryb, aby przyciemnianie świateł działało poprawnie. Należy zwrócić uwagę na to, że w ustawieniach kanału 1 i 2, obydwa światła dodatkowe wyłączają się jednocześnie, kiedy aktywna jest ta funkcja . Nie można wtedy sterować każdym ze świateł gdy aktywna jest funkcja świateł w trybie trójprzewodowym. .

Sterowanie jasnością świateł przez BMW Motorrad MultiController (Wonder Wheel / Selector Wheel)

MultiController może służy do dostosowania jasności dodatkowych świateł przednich. Aby uruchomić tą funkcję, należy przytrzymać MultiController w lewą stronę przez ponad 3 sekundy, obrót w górę lub w dół, zmienia poziom jasności aktualnych ustawień. Po zakończeniu regulacji, tryb konfiguracji wyłączy się po 10-cio sekundowej bezczynności MultiControllera. Ustawienia jasności można zresetować przytrzymując MultiController w prawą strone przez ponad 3 sekundy. Na razie nie ma możliwości przeprowadzenia dynamicznej zmiany lub regulacji poziom jasności reflektorów w czasie jazdy w modelach F800 i R1200.

Konfiguracja tylnych świateł i stopu

Jasność: suwak regulacji poziom jasności tylnego światła w zakresie od 0 do 100% . Suwak regulacji poziomu jasności światła hamowania w zakresie od 0 do 100% Jeśli dodatkowe światło hamowania zostanie ustawione na mruganie, przesunięcie suwaka ustawi jego jasność.

Światło tylne a światła hamowania

światło tylne jest włączone zawsze, kiedy włączony jest zapłon, ale światło tylne dodatkowe może być wyłączone nawet, gdy zapłon działa. Światła hamowania włączają się tylko w momencie hamowania, ale dodatkowe światło hamowania może włączać się także przy innych akcjach, jak na przykład przy znaczącym obniżeniu prędkości. Należy pamiętać, że zbyt jasne światło tylne może osłabić widoczność światła hamowania. Można temu częściowo zapobiec stosując miganie. (patrz Uwaga 1)

Pięć dodatkowych ustawień dodatkowych świateł hamowania:

 1. Bez migania: w trakcje hamowania, dodatkowe światło zapala się z ustawioną jasnością i nie miga (przejmuje ustawienia standardowego światła hamowania)
 2. Mruganie przy hamowaniu: dodatkowe światło hamowania mruga z ustawioną jasnością przy każdym hamowaniu
 3. Miganie z zalegalizowaną w Kalifornii częstotliwością 4Hz: przy hamowaniu, dodatkowe światło hamowania mruga 4 razy z 4Hz a następnie świeci aż do zaprzestania hamowania. Ma przy tym fabryczną jasność. Kiedy hamulec zostaje naciśnięty, światła dodatkowe zamrugają cztery razy w przeciągu sekundy i zgasną po zwolnieniu hamulca. [Więcej informacji w pełnym akie 25251.5. (c)]
 4. Sygnał awaryjnego zatrzymania: dodatkowe światło hamowania miga, gdy w efekcie gwałtownego hamowania lub hamowania silnikiem następuje zwolnienie tempa jazdy o ponad 21 km/h/s.
 5. Sygnał awaryjnego zatrzymania i dozwolone miganie w Kalifornii: dodatkowy hamulec działa równocześnie jak w punkcie 3 i 4. Oznacza to, że w momencie zwykłego hamowania, światło hamowania zamiga czterokrotnie w ciągu 4 sekund a następnie będzie świeciło ciągłym światłem. Dodatkowo, będzie mrugało za każdym razem, kiedy nastąpi redukcja prędkości o wartość większą niż fabrycznie ustawiona jako gwałtowne hamowanie.

Uwaga 1: Światło hamowania zawsze świeci jaśniej niż tylne światło, ale dodatkowe światło hamowania może używać diod LED o tej samej jasności zarówno do świateł tylnych jak i hamowania. Należy pamiętać, że dla podkreślenia efektu migania, ustawienie jasności tylnych świateł dodatkowych powinno być znacząco mniejsze od ustawień dodatkowego światła hamowania.

Uwaga 2: Hamowanie w sytuacji awaryjnej uaktywnia się tylko po przekroczeniu 50km/h . Jeśli nastąpi gwałtowna redukcja prędkości (o ponad 21km/h/s) z przytrzymaniem hamulca, światło będzie migało do momentu zwolnienia hamulca. Jeśli zostanie wrzucony luz (bez hamowania), światło będzie mrugało do momentu, kiedy prędkość nie zejdzie poniżej 50km/h a redukcja prędkości będzie większa od ustalonej wartości.

Dwie sytuacje:

 • mocne hamowanie w manewrowaniu unikowym, aby ostrzec innych uczestników ruchu o gwałtownym wyhamowaniu – dodatkowe światła hamowania migają dopóki hamulec jest wciśnięty i będą migały nawet po zatrzymaniu się motocykla. Jedynym sposobem na wyłączenie mrugania jest zwolnienie hamulca

 • dwóch motocyklistów jedzie jeden za drugim z dużą prędkością. Motocyklista z przodu Hamuje silnikie – by ostrzec motocyklistę za nim, dodatkowe światła hamowania zaczną mrugać – pomimo że motocyklista nie nacisnął hamulca - , jeśli wyhamowanie wyniesie ponad 21km/h/s.

Ustawienia czasu wyłączenia akcesoriów/ włączanie zapłonu

Dla uniknięcia odcięć zasilania w wyposażeniu dodatkowym, zaleca się ustawienie preferowanych wartości opóźnień za pomocą suwaków.

Mapowanie kanałów

W przypadku pierwszej instalacji i konfiguracji HEX ezCAN, upewnij się, że oprogramowanie konfiguracyjne jest spójne z konfiguracją wyjść wyposażenia dodatkowego. Nazwane to zostało mapowaniem kanałów.

Wybierz konfigurację wyposażenia dodatkowego, które chcesz zamontować

Otwórz okno z mapowaniem kanałów w programie ezCAN. Aby przejrzeć konfigurację podzespołów, użyj rozwijanego menu w górnej części okna po prawej. Wybierz te, które chcesz zamontować i kliknij [OK].

Wyjaśnienie znaczenia ikon

TOP